ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Εύμοιρο  23  Δεκεμβρίου  2016
Αριθμ.Πρωτ. 49867

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας παρακαλούμε  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 27 Δεκεμβρίου 2016,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00,  για  να συζητηθεί  το  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης και  να  ληφθεί η  σχετική απόφαση.

1ο ΘΕΜΑ:  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον οικισμό Νέας Μορσίνης.

 

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ