ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ξάνθη  13/12/2016

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ.47854          

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                     

Τηλέφωνο: 25413-50819                                                

Email:                                                  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                         

        ΠΡΟΣ:

(α)   Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας

(β)   Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Ταχυδρομείο

                                       

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη στις 14/12/2016 και ώρα 15:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 15:00 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/10, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω στενών χρονικών περιθωρίων,  προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω  θέμα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση:           

ΘΕΜΑ 1ο:   Προέγκριση ίδρυσης και προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα παρκ). (εισηγητής Κρασούλης Ηλίας) 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ