ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 11 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 2187

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                   Πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου

e-mail:

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, για να συζητηθεί το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση, όπως ορίζουν οι διατάξεις παρ. 3 του άρθρου 234 και παρ. 1 του άρθρου  236 του Ν.3463/06   (Κ.Δ.Κ.).

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Πασχάλης Λύρατζης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 14-10-2016 που επισυνάπτεται στη με αριθμ. πρωτ. 2187/11-10-2016 πρόσκληση.

Θέμα 1ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 11 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 2188

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                   Πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου

e-mail:

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Πασχάλης Λύρατζης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 14-10-2016 που επισυνάπτεται στη με αριθμ. πρωτ. 2188/11-10-2016 πρόσκληση.

Θέμα 1ο: Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-07-2007) σε πρώην υπάλληλο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο:   Εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας περί διαγραφής χρεών οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το Ν.3463 άρθρο 174.

Εισηγήτρια: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου, ταμίας του Ν.Π.

Θέμα 3ο : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο : Μερική ανάκληση δεσμεύσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο : 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο : Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2016

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο : Έγκριση διενέργειας προμηθειών, ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών έτους 2017.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο : Προτάσεις Ανάληψης Δέσμευσης

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο : Εισήγηση συνδιοργάνωσης με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Θέμα 10ο : Συνδιοργάνωση ημερίδας και αίτηση για δωρεάν διάθεση  αμφιθεάτρου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης”

Εισηγήτρια: Σοφία Πανδρακλάκη, προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού      

Θέμα 11ο: Εισήγηση για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Δ.Α.ΣΤΑ του Δ.Π.Θ. και της Αμερικανικής Γωνιάς Ξάνθης και Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Εισηγητής: Δημήτριος Γιαννακούδης, συντονιστής Αμερικανικής Γωνιάς Ξάνθης

 

 

Αποδέκτες πίνακα αποδεκτών:

 1. Αλεξία Γκιρτζίκη
 2. Δημοσθένης Καμαρίδης
 3. Ιπποκράτης Καμαρίδης
 4. Αχμέτ Καρά
 5. Γιώργος Κόκκινος
 6. Δημήτριος Μπένης
 7. Ραμαδάν Μπόζ
 8. Ελισσάβετ Παυλίδου
 9. Κρυωνάς Σεργκενλίδης
 10. Κων/νος Τριανταφυλλίδης
 11. Εμμανουήλ Τσέπελης
 12. Ανέστης Χατζόπουλος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη