ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ξάνθη  08/08/2016

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 29702         

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                     

Τηλέφωνο: 25413-50819                                                

Email:                                                   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                         

        ΠΡΟΣ:

(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας

(β)   Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.

 

Μετά την ματαίωση της 05/08/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την αριθ.28883./01-08-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση σύμφωνα με το (Άρθρο 89, Ν.3852/10), την (εγκύκλιο 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), την 9η  Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη. (εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 2ο:    Προέλεγχος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα) 

ΘΕΜΑ 3ο:     Ανάκληση προεγκρίσεων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 4ο:  Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην Π. Πόλη Ξάνθης, επί της οδού Αγ. Γεωργίου στη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου  (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 5ο:  Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Σκιάθου (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 6ο:  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Κανάρη και τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ανδρέου Δημητρίου (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 7ο:  Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην Π. Πόλη της Ξάνθης επί της οδού Αγ. Αθανασίου 6 (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ