ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 25 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 1708

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                   Πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου

e-mail:

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου»

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Πασχάλης Λύρατζης

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 28-07-2016 που επισυνάπτεται στη με αριθμ. πρωτ.1708/25-07-2016 πρόσκληση.

 

Θέμα 1ο: Συνδιοργάνωση με την θεατρική φοιτητική ερασιτεχνική ομάδα «Εντιμότατοι απατεώνες»

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 2ο : Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Βάτραχοι»

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 3ο: Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνώνα «Η Δήμητρα»

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 4ο: Συνδιοργάνωση με τον Μορφωτικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρούπολης «ΟΡΦΕΑΣ»

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 5ο: Πρακτική άσκηση στο Τμήμα Πολιτισμού της Τσάκαλου Μαρίνας

Εισηγήτρια: Σοφία Πανδρακλάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού                 

Θέμα 6ο: Αποδοχή σχεδίου ανακαίνισης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Εισηγήτρια: Σοφία Πανδρακλάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού

Θέμα 7ο: Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την πάγια προκαταβολή

Εισηγήτρια: Αναστασία Σιούτα - Υπάλληλος του Τμήματος Πολιτισμού

Θέμα 8ο : Μερική ανάκληση δεσμεύσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Εισηγήτρια: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου – Ταμίας Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Θέμα 11ο: Προτάσεις Ανάληψης Δέσμευσης

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποδέκτες πίνακα αποδεκτών:

 1. Αλεξία Γκιρτζίκη
 2. Δημοσθένης Καμαρίδης
 3. Ιπποκράτης Καμαρίδης
 4. Αχμέτ Καρά
 5. Γιώργος Κόκκινος
 6. Δημήτριος Μπένης
 7. Ραμαδάν Μπόζ
 8. Ελισσάβετ Παυλίδου
 9. Κρυωνάς Σεργκενλίδης
 10. Κων/νος Τριανταφυλλίδης
 11. Εμμανουήλ Τσέπελης
 12. Ανέστης Χατζόπουλος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη