ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 30 Μαίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 1279

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                   Πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου

e-mail:

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου»

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Πασχάλης Λύρατζης

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 02-06-2016 που επισυνάπτεται στη με αριθμ. πρωτ.1279/30-05-2016 πρόσκληση.

Θέμα 1ο : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Εισηγήτρια: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου, ταμίας του Ν.Π.

Θέμα 2ο : Εισήγηση συνδιοργάνωσης με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης».

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 3ο: Εισήγηση συνδιοργάνωσης Ξανθιωτών δημιουργών στην πανσέληνο του Ιουλίου και τον  ορισμό εκπροσώπου του Κέντρου Πολιτισμού για την επιτροπή οργάνωσης των εκδηλώσεων.

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 4ο: Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Ξάνθης για την εκτέλεση της 1150/2015 απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορά τη μηνιαία μισθολογική παροχή των 176€ αναδρομικά για τα έτη 2006 έως 2008 σε εννέα (9) υπαλλήλους του Ν.Π..

Εισηγήτρια: Ιωάννα Καρολίδου, διευθύντρια του Ν.Π.

Θέμα 5ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2016.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο : Προτάσεις Ανάληψης Δέσμευσης

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο: Εισήγηση συνδιοργάνωσης με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Τέχνης και Παράδοσης Σταυρούπολης Ξάνθης

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 9ο: Εισήγηση συνδιοργάνωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Βάτραχοι».

Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 10ο : Μετακίνηση  Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Εισηγήτρια: Σοφία Πανδρακλάκη, προϊσταμένη του τμήματος Πολιτισμού

 

Αποδέκτες πίνακα αποδεκτών:

 1. Αλεξία Γκιρτζίκη
 2. Δημοσθένης Καμαρίδης
 3. Ιπποκράτης Καμαρίδης
 4. Αχμέτ Καρά
 5. Γιώργος Κόκκινος
 6. Δημήτριος Μπένης
 7. Ραμαδάν Μπόζ
 8. Ελισσάβετ Παυλίδου
 9. Κρυωνάς Σεργκενλίδης
 10. Κων/νος Τριανταφυλλίδης
 11. Εμμανουήλ Τσέπελης
 12. Ανέστης Χατζόπουλος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη