ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ξάνθη  15/04/2016

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ.13339

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου

Τηλέφωνο: 25413-50819

Email:                                                   και με e-mail

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                         

ΠΡΟΣ:

(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας

(β)   Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.

                                           

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 19/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο:  Προέλεγχος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)   

ΘΕΜΑ 2ο: Έκφραση γνώμης σχετικά με τον καθαρισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου .(εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία) 

ΘΕΜΑ 3ο:  Θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζωαγοράς 44. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ