ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ξάνθη  22/03/2016

 ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 10114           

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                     

Τηλέφωνο: 25413-50819                                                

Email:                                              

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                         

        ΠΡΟΣ:

(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας

(β)   Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.

                                           

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 28/03/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

           

ΘΕΜΑ 1ο:     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85    Υγειονομική διάταξη. (εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

ΘΕΜΑ 2ο:    Προέλεγχος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα) 

 

ΘΕΜΑ 3ο:     Ανάκληση προεγκρίσεων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

ΘΕΜΑ 4ο: Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 280 (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

ΘΕΜΑ 5ο: Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 4 (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ