Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Επέκταση του δικτύου οδοφωτισμού στην οδό Εθ. Αιμοδότη και στην οδό Ανδ. Παπανδρέου του δήμου Ξάνθης" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Genaration EU"

Κατεβάστε την διακήρυξη του διαγωνισμού και όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ!

ellada20