ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ξάνθη,  22 Ιανουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                           Αριθμ. Πρωτ: 2602

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη

Τηλ:25410 26355

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την εμπορία και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας, για την προμήθεια-εγκατάσταση εννέα (9) κιβωτίων ηλεκτρικής παροχής  (πίλλαρ) .

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της  παρούσας  θα  πρέπει να  απευθυνθούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση που αφορά την ανωτέρω προμήθεια προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο από το οποίο να  πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


NEWSLETTER ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε μόνο σημαντικές ενημερώσεις.
Επιλέξτε μία ή και τις δύο λίστες:
Μετά την εγγραφή σας, ελέγξτε το email σας, για επιβεβαίωση - οδηγίες.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη