Οι πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. 650/3-5-2022 ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2022) του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102