ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ξάνθη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                          Αριθ. Πρωτ.: 19984
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων», προϋπολογισμού εκατό πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ με το Φ.Π.Α (155.000,00€).

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!