Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες».

Κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!