ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ξάνθη, 3 Ιουνίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ.: 12543
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Κυριάκος Πεπονίδης
Τηλ.: 2541350822

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια φωτοτυπιών – σχεδίων βιβλιοδεσιών και σπιράλ.

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό Π-8/17-02-2020 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 4897/14-02-2020 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φωτοτυπιών – σχεδίων, βιβλιοδεσιών και σπιράλ, η οποία θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

Κατεβάστε την πλήρη πρόσκληση, πατώντας εδώ!