ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΞΑΝΘΗ, 7 Μαϊου 2018

             ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

             ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                               Αριθ.Πρωτ.:13292

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

     ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

     Πληροφορίες:Kατερίνα Μαυρομάτη

     Τηλέφωνο:2541350827

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

            Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του αριθ.12 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά, έκτασης 24,00 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα), το ποσό των 150,00 €.

            Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 18η Μαϊου 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 14.00 έως τις 14.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (αρ.362/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

            Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 180€ υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα. Επίσης οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει: Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, Αστυνομική Ταυτότητα, Φορολογική ενημερότητα.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διαδρομή: (https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag).

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

 

Κατεβάστε ολόκληρη την διακήρυξη εδώ