ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ξάνθη, 29 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα
ΤΚ 67132 - Ξάνθη
Τηλ.: 25410 28398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 του Δήμου Ξάνθης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξάνθης, αρχίζει την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2018.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη