ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ξάνθη, 12-9-2017                                                       
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ. 39046
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες:Κατερίνα Μαυρομάτη
Τηλέφωνο:254150827
E-mail:
 
 
EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος  Ξάνθης  προκειμένου να μισθώσει οίκημα για τη στέγαση των υπηρεσιών του Παραρτήματος Κέντρου Κοινότητας (στον οικισμό του Δροσερού), καλεί τους ενδιαφερόμενους  να εκδηλώσουν γραπτώς ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή έως τη Δευτέρα  2  Οκτωβρίου 2017.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και την αίτηση, πατώντας εδώ!