ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Εύμοιρο 23 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Αριθμ.Πρωτ. 54264

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα   Παρασκευή και ώρα 18:00,  για  να  συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και  να  ληφθεί η  σχετική απόφαση.

 

1ο  ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση Συμβουλίου, συζήτηση για διάφορα θέματα - προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα.

 

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη