ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη, 12 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τηλέφωνο: 25413 50828

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ότι με την υπ αριθμ. 10/04-02-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αποφασίστηκε  η παράταση για το χρονικό διάστημα  κατάθεσης των αιτήσεων  χρήσης κοινόχρηστου χώρου (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων) για το έτος 2020.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης οι ενδιαφερόμενοι  επαγγελματίες που δεν έχουν καταθέσει αίτηση για χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης (Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων) έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 07:00-14:30.  

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται σε βάρος  του παραβάτη, με απόφαση  Δημάρχου, διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Β.Δ.24-09/20-10-1958 όπως ισχύει.

Ο  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ