ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
Τμήμα Αστικής Κατάστασης
Πλατεία Δημοκρατίας
Τηλ.25413-50831
Fax:25410-77521

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να συνταχθούν οι ετήσιοι Στρατολογικοί Πίνακες Ξάνθης, παρακαλούνται όλα τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004 (κλάσεως 2025) ή οι γονείς τους, να έλθουν στο Δημαρχείο, Πλατεία Δημοκρατίας, στο γραφείο Μητρώων Αρρένων, ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 25413-50831 για να δηλώσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους και τις γραμματικές τους γνώσεις, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι τις 3 Μαρτίου 2020.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ