Σας ενημερώνουμε ότι, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου  2019, κατά τις ώρες 15:00 έως 17:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την Πλατεία Ελευθερίας έως την Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία).  Οι εργασίες αφορούν  στην αποξήλωση των σημαιοστολισμών της εν λόγω οδού με χρήση γερανοφόρου.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην  παραπάνω οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και  εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας.

Από το Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών