ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                            
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ  ΕΛΓΑ                                          
ΤΗΛ. 25410/24367
Ξάνθη, 19/02/2019

Σας γνωρίζουμε ότι οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές σε καλλιέργειες με σιτηρά – ελαιοκράμβη κλπ. από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης, μπορούν να δηλώσουν τη ζημιά στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο Εύμοιρο Ξάνθης, έως και την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  2. Α.Φ.Μ.
  3. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
  4. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη