ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κάτοχους επαγγελματικών άδειων πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεώσει την άδεια τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, εφεξής ανανεώνονται πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4497/2017 στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους….

Κατεβάστε από εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη