ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4497/2017 όσοι επιθυμούν την προσωρινή τοποθέτησή τους στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Ξάνθης, και καθώς έχει συσταθεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού (Διοικητήριο- Ξάνθη – Τ.Κ. 67133). Η ανωτέρω αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή…

 

Κατεβάστε από εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη