ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
    Αναρτήθηκε σήμερα  Πέμπτη 01-02-2018, στο δημοτικό κατάστημα Ξάνθης ο Κατάλογος Συμμετεχόντων πωλητών στην εμποροπανήγυρη για τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2018. Οι επιλεγέντες πωλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής τους.  
    Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής:   (α) στο Ταμείο του Δήμου Ξάνθης με κατάθεση τραπεζικής επιταγής το αργότερο έως την Τετάρτη 07-02-2018 και ώρα 12:00 μ.μ.  και (β)  με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ξάνθης έως τη Δευτέρα 05-02-2018, όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία (ΘΛΕ 2018) και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα.
    Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση  του διπλότυπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης.
    Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ταμείο του Δήμου Ξάνθης (τηλ. 25413 50811 και 25413 50525) και στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων (25413 50828).
 
Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εδώ.
 

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη