ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Ξάνθη, 25 Ιανουαρίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη
Τ.Κ.67132
Πληροφορίες: Ασηξαρίδου Παρθένα
Τηλ.: 25413 50828
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ότι με την υπ αριθμ. 15/17-01-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αποφασίστηκε  η παράταση για το χρονικό διάστημα  κατάθεσης των αιτήσεων  χρήσης κοινόχρηστου χώρου (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων) για το έτος 2018.
 
Επομένως οι ενδιαφερόμενοι  επαγγελματίες που δεν έχουν καταθέσει αίτηση για χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2018 μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης (Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων).
 
 Η ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2018.
 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί, επιβάλλεται σε βάρος  του παραβάτη, με απόφαση  του Δημάρχου, εκτός από αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4483/2017.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ
 

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη