ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πωλητές ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΩΓ6ΥΩΚ8-ΑΗ7), μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Ξάνθης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη που οργανώνεται με την ευκαιρία των Θ.Λ.Ε. 2018 για την πώληση παραδοσιακών ειδών.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 22-01-2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 29-01-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρες από 07:00 έως 15:00.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης. 

 

Κατεβάστε τα έντυπα εδώ!

 


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη