Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/09/2021

Κατηγορία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία
21/9/2021 09:30
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ξάνθη 17-9-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ        Αριθμ.πρωτ.21756
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:
 • Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄)   και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση του από 06/09/2021 πρακτικό επιτροπής διαπραγμάτευσης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Υλικά και εργασίες αναβάθμισης δικτύου παροχής ιατρικού οξυγόνου του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Ευδοξία Μπαρμπαλέξη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Διαγραφή δημοτικών τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. δ του Ν.3463/2006 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών, οργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού 102 χρόνων από την απελευθέρωση της Ξάνθης
 6. Οικονομικές ενισχύσεις συλλόγων
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 
 

Όλες οι ημερομηνίες

 • 21/9/2021 09:30

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
15
16
18
19
22
24
25
26
28
29
30
31