(ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ) Συνεδριάσεις Δημοτ. Συμβουλίου τη 01/04/2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία: 1/4/2020 19:00

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», οι προγραμματισμένες τακτικές συνεδριάσεις της 1η Απριλίου 2020, αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.

 

 

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • 1/4/2020 19:00