ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                Ξάνθη 3-12-2010 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Αριθ.πρωτ.51945
Γραφείο Δημ. Σ/λίου και
Δημαρχιακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα                                                                   
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432
Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
κ.κ.      1) Αγκόρτσα Απόστολο                       2) Καλογερή Κρίτωνα
             3) Μούρκα Χρήστο                             4) Πούλιο Χρίστο
             5) Φωτιάδη Νικόλαο                          6) Παπασταματίου Γεώργιο
 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 7 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
 
ΘΕΜΑ 1ο:       Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή του αιτήματος της κ. Παπαδοπούλου Ευδοξίας για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του χώρου στάθμευσης επί της οδού Περικλέους 36.
ΘΕΜΑ 2ο:       Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τύπο και τις διαστάσεις των περιπτέρων σύμφωνα με την Φ 443531/24/300030/69 απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, παράγραφος 6 και συμπλήρωση της παραγράφου 3.
ΘΕΜΑ 3ο:       Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση της 214/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των περιπτέρων.
ΘΕΜΑ 4ο:       Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.   
ΘΕΜΑ 5ο:       Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 6ο:       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ