ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
 
 
        Ξάνθη 25-2-2011
                 
                    

 
Ταχ. Δ/νση     :  Μαυρομιχάλη 6
Ταχ. Κώδικας  : 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες  :  Μαρία Σπανού
Tηλ. Επικοιν.   2541022460
 
 
 
 
 
 
 
 
ANAKOINΩΣΗ
 
 
Ανακοινώνεται ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 στο Δημαρχιακό κατάστημα (Μαυρομιχάλη 6).
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Μιχαήλ Στυλιανίδης