ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ξάνθη 21 Δεκεμβρίου 2010
 
  
                                                                                    
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
  
  
    Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00, η ορκωμοσία του Δημάρχου Ξάνθης κου Μιχαήλ Στυλιανίδη καθώς και των εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων, των Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων και των Τοπικών Εκπροσώπων.