ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
                                                                                     Ξάνθη 15 Δεκεμβρίου 2010

                                                                                     Προς: MME
 
 
                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
   Σας γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 12.00, στο Δημαρχείο Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων, των Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων και των Τοπικών Εκπροσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3852/2010.