ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                  Ξάνθη 30-9-2010                 

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα                          Αριθμ.Πρωτ: 42643
    
Τηλ:2541024432

Email:

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 5 Οκτωβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

ΘΕΜΑ 1ο:       Συμπλήρωση της 354/2010 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ωράριο εργασίας προσωπικού του υπόγειου χώρου στάθμευσης του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ)

ΘΕΜΑ 2ο:       Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στα Τοπικά Διαμερίσματα Ευμοίρου και Κιμμερίων στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, Εξειδίκευση και διάθεση Πίστωσης (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία) 

ΘΕΜΑ 3ο:       Έγκριση της αριθμ.29/10 απόφασης του Δ.Σ. της Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 4ο:       Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 5ο:       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωτή – υπεύθυνου για την υλοποίηση της δράσης «Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με παιδιά (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη) 

ΘΕΜΑ 6ο:       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης) 

ΘΕΜΑ 7ο:       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Κων/νος Μπένης» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 8ο:       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 9ο:       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης) 

ΘΕΜΑ 10ο:     Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009 (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης) 

ΘΕΜΑ 11ο:     Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ύψους προστίμου για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

ΘΕΜΑ 12ο:     Έγκριση του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 13ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την απόρριψη αιτήματος της κ. Ειρήνης Τοτίεφ για μία θέση στάθμευσης επί της οδού Μιχ. Βόγδου 18 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 14ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή αιτήματος της Μπάτζιος Β. – Πασαλής Δ. Ο.Ε. για ολιγόλεπτη στάση στον πεζόδρομο Βασ. Κωνσταντίνου 86 για ανεφοδιασμό του καταστήματός τους (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής) 

ΘΕΜΑ 15ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή αιτήματος του κ. Ραμαδάν Καρά Οσμάν, κατοίκου Κιμμερίων για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Θυσείων 18-20 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 16ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή αιτήματος του Τσεβρένη Νικόλαου για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν των δύο χώρων στάθμευσης, επί της οδού 12 Αποστόλων 6 & επί της οδού Αβδήρων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 17ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την απόρριψη αιτήματος του κ. Σιδηρόπουλου Νικολάου για χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Ευζώνων 13-17 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής) 

ΘΕΜΑ 18ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΔΩΝ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 19ο:     Τροποποίηση της αριθ.617/16/28-9-2007 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου η οποία αφορά τον Καθορισμό των χώρων για τη διενέργεια της υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2946/01 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 20ο:     Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στον Δήμο (εισηγητής Γιαγτζόγλου Κων/νος, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΘΕΜΑ 21ο:     Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 22ο:     Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 23ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία πάρκου στον οικισμό Ομογενών του Ευμοίρου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 24ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης & αποκατάσταση οδοστρωμάτων στην οδό Αριστείδου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 25ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων οδών Κλεμανσώ & Μιαούλη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 26ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου οδού Κατσώνη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 27ο:     Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Παλαιάς Καπναποθήκης για τη δημιουργία κέντρου εφαρμογής & προβολής ενεργειακών συστημάτων στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 28ο:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών χώρων» εργολαβία: «Διαμόρφωση Αναβαθμών βόρεια της οδού Ευξ. Πόντου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 29ο:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενοποίηση πλατειών & χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη) 

ΘΕΜΑ 30ο:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας της Ελλάδος για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 31ο:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου Ηλιουπόλεως & Εθελοντή Αιμοδότη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 32ο:     Οριστική παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικού πρ0οελέγχου του υπό έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε έκταση περίπου 12 στρεμμάτων, παραχωρηθείσα από το στρατόπεδο Στεφανίδη για τον καθορισμό της χρήσης της ως Α΄βαθμιας εκπαίδευσης, χώρου Διοίκησης Περιφέρειας, χώρου Διοίκησης ΟΤΑ και των όρων δόμησης αυτής (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 33ο:     Καθορισμός οριογραμμών ρέματος στα όρια περιοχής Πέρα Αμπέλια με Πανεπιστημιούπολη (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 34ο:     Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ξάνθης που αφορά την μετατόπιση ρυμοτομικών γραμμών στα τετράγωνα με χρήση «Χώρου βρεφονηπιακού σταθμού», «Χώρου ειδικού σταθμού» και κατάργηση του ενδιάμεσου σε αυτά κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) στην περιοχή της Κυψέλης (εισηγητής Νικολόπουλος Νικόλαος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.