ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                         Ξάνθη 25-8-2010
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ:36165
Τηλ: 2541024432
Email:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1)
Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Αυγούστου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για την αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος Πρόεδρος Επιτροπής για την αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου)
ΘΕΜΑ 2ο: Συμπλήρωση – τροποποίηση της 330/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με το πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης (άρθρο 269 του Ν. 3463/2006)
ΘΕΜΑ 3ο: Σχετικά με την αποβολή καταπατητών από καταληφθείσα κοινόχρηστη δημοτική έκταση και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 4ο: Σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου νοτίως της οδού Πινδάρου (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 5ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)
ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πάρκο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ξάνθης (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην εταιρία SCHUCO International KG - Hellas (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στην Κουμμουνιστική Νεολαία Ελλάδας Οργάνωση Ξάνθης (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης του αριθμ.34 καταστήματος στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους της Αβραμίδου Πελαγίας του Ιωάννη (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Σαρηγιαννίδη Γεώργιου του Θεοδώρου (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
ΘΕΜΑ 13ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την 2/1995 πράξη τακτοποίησης την 14/78 και την 43/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας μίσθωση ακινήτου, για τη λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά στο Δροσερό. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ευμοίρου Ξάνθης στο Ο.Τ. 9 που αφορά την μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής και ταύτιση αυτής με την υπάρχουσα κατασκευή (Εισηγητής Νικολόπουλος Νικόλαος)
ΘΕΜΑ 16ο: Συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων από την ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος «Ο.Χ.Ε.» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 17ο: Συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στη διοργάνωση του 1ου Διεθνές Τουρνουά TAEKBONTO Ανδρών – Γυναικών (Ολυμπιακών Κατηγοριών) στην Ξάνθη (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 18ο: Δωρεάν παραχώρηση αυτοκινήτων στη ΔΕΥΑΞ (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της αριθμ.31/10 απόφασης των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «έγκριση απολογιστικού πίνακα οικ. Έτους 2009» (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της αριθμ.32/10 απόφασης των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «απόδοση λογαριασμών οικ. Έτους 2009 των ΒΠΣΔΞ» (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 21ο: Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 22ο: Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 23ο: Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 & διάθεση αντίστοιχων ποσών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Αποκατάσταση φθορών & φρεατίων οδοστρωμάτων» εργολαβία: «Αποκατάσταση φρεατίων οδών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Αντικατάσταση ανελκυστήρων κτιρίου Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου Α.Π. 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου τράπεζας Ελλάδος για τη δημιουργία του ως Δημαρχείου» & σύναψη σύμβασης ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών του παραπάνω έργου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Δροσερού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «Έργα οδοποιίας & ηλεκτροφωτισμού (Β φάση)» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 4ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση κχ στη Χρύσα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Αντικατάσταση ανελκυστήρων κτιρίου Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 32ο: Οριστική παραλαβή προμελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Επέκταση οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό Εθελοντή Αιμοδότη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.