ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΕΡΓΟ:    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                          & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Εργολαβία: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ

      ΞΑΝΘΗΣ 

 

Αρ. Πρωτ. 33085

 

 

                      Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο      Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο     103.672,74€ ΜΕ Φ.Π.Α.

 

 

Μεταξύ του Δημάρχου Ξάνθης κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ και του ΓΑΛΗΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ με έδρα την Ξάνθη, περιοχή Ευμοίρου Ο.Τ. 28/8Β, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Στην Ξάνθη σήμερα 30-07-2010 ημέρα Παρασκευή έτος 2010 ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη:

α) Την 118/22-03-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που καταρτίζει τους όρους της Δημοπρασίας του έργου.

β) Το από 04-06-2010 πρακτικό Δημοπρασίας.

γ) Την 236/09-07-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό.

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι


Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας με τις τιμές και τους όρους της μελέτης και με μέση έκπτωση τέσσερα ( 4 %) επί τοις εκατό.
Συγκεκριμένα:
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 4 %

Αξία έργου                   66.052,62        63.410,52

Δαπάνη ασφάλτου        11.434,45        11.364,68

Απρόβλεπτα                   9.907,89          9.511,58

Σύνολο                         87.394,96        84.286,78

ΦΠΑ 23%                    16.605,04        19.385,96

ΣΥΝΟΛΟ                   104.000,00      103.672,74

 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, τον Ν. 1418/84, τον Ν. 2229/94 και το Π.Δ. 171/87 σε διάστημα δύο ( 2 ) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή του παρόντος.

Πέραν της ανωτέρω προθεσμίας και για διάστημα ημερών όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 επιβάλλεται ποινική ρήτρα ημερησίως σε ευρώ όπως ορίζεται στο Π.Δ. 609/85.

Μετά τα ανωτέρω ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παράγραφο 9 άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω, αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την με αριθμόν 2917513370 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς ποσού τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ (4.370,00 €).

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

 

2. ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
8
10
11
13
15
16
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.