ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                              Ξάνθη 19-5-2010                 
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα                                    Αριθμ.Πρωτ: 20356
Τηλ:2541024432
Email:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 25 Μαΐου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
ΘΕΜΑ 1ο:       Συζήτηση-Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΤΕΝΕΞ και λήψη απόφασης για την περαιτέρω λειτουργία της
ΘΕΜΑ 2ο:       Συζήτηση-Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΑΠΑΞ και λήψη απόφασης για την περαιτέρω λειτουργία της
ΘΕΜΑ 3ο:       Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου διεξαγωγής της Ειδικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2009 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 4ο:       Εναλλακτικές λύσεις για την προσαρμογή / μετατροπή των επιχειρήσεων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 5ο:       Παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο) ακινήτου στην περιοχή αγροκτήματος τοπικού διαμερίσματος Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης ιδιοκτησίας της εταιρίας «Σ. Θεοδωρίδης & Υιοί ΟΕ» προς το Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 6ο:       Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της μισθωτικής σχέσης του Δ΄ καταστήματος στην οδό Π. Τσαλδάρη 115 λόγω αλλαγής του καταστατικού της μισθώτριας εταιρίας (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 7ο:       Λήψη απόφασης για τη διαγραφή μέρους οφειλών του Βαλσάμη Ευστρατίου του Φωτίου από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
ΘΕΜΑ 8ο:       Έγκριση ή μη του αριθμ.1/2010 πρακτικού της Επιτροπής για την έκδοση αδειών στάσιμων μικροπωλητών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)  
ΘΕΜΑ 9ο:       Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στην Ελληνική Αιματολογική Εταιρία (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
ΘΕΜΑ 10ο:     Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 19/10 απόφασης του Δ.Σ. της Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ» (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 11ο:     Περί επιβολής δικαιώματος χρήσεως βοσκήσιμων τόπων έτους 2010 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 12ο:     Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού στον EbidSabry ως αχρεωστήτως καταβληθέν (εισηγήτρια Ευστρατιάδου Καλλίοπη)
ΘΕΜΑ 13ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή αιτήματος του Αναστασιάδη Ιωάννη για χορήγηση άδειας εισόδου οχημάτων & μηχανημάτων στον πεζόδρομο της Γεωργίου Σταύρου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 14ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «Διαμόρφωση κόμβου οδού Κατσώνη» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 15ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αποδοχή αιτήματος της κας. Τσιαούση Βασιλικής για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Αγίου Γεωργίου 4 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 16ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με απόρριψη αιτήματος του κ. Γιανγκόπουλου Γρηγόριου σχετικά με χορήγηση θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Λ. Στρατού (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 17ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με απόρριψη αιτήματος της κας. Σεβίμ Τσιλ για θέση στάθμευσης επί της οδού Πλάτωνος 16 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 18ο:     Συντήρηση χώρων πρασίνου που βρίσκονται στους κοινόχρηστους του κέντρου της πόλης (εισηγητής Μπαμπάτσος Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 19ο:     Σύσταση Επιτροπής για διαπίστωση βλαβών του έργου: «κατασκευή παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών στα Κιμμέρια (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 20ο:     Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 21ο:     Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 22ο:     Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων & Σωματείων (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 23ο:     Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων & Σωματείων (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο:     Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση & Διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ της μελέτης για την αποκατάσταση του κτιρίου επί των οδών Φειδίου, Αγ. Ελευθερίου & Χατζησταύρου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 26ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ της μελέτης φωτισμού για την ανάδειξη των όψεων του κτιρίου του νέου Δημαρχείου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 27ο:     Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού καπνικού σταθμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 28ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Παλιννοστούντων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 29ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διάνοιξη δρόμου στον οικισμό Υδροχωρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 30ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό Πετροχωρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 31ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς Μορσίνης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 32ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση διατηρητέων κτιρίων Λαογραφικού Μουσείου» εργολαβία: «Μελέτες & εργασίες αποκατάστασης εσωτερικών διακοσμητικών στοιχείων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 33ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στην περιοχή Πετρελαιοαποθηκών» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 34ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης στα Κιμμέρια» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 35ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Κατασκευή στέγης στο ΚΑΠΗ Χρύσας» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 36ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών» εργολαβία: «Διευθέτηση δικτύου ομβρίων & αποκατάσταση της περιοχής μεταξύ των οδών Πινδάρου & Βασ. Σοφίας» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 37ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης για την αναβάθμιση του οικισμού Κιμμερίων» εργολαβία: «κατασκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης για την αναβάθμιση του οικισμού Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 38ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση παρόδου στην οδό Π. Τσαλδάρη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 39ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 40ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή & συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 41ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών οδών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 42ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών & φρεατίων οδοστρωμάτων» εργολαβία: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
LIVE STREAMING
FREE WIFI
WIFI4EU
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.