ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημ. Σ/λίου και
Δημαρχιακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432

Ξάνθη 17-5-2010
Αριθ.πρωτ.19952


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
κ.κ. 1) Αγκόρτσα Απόστολο 2) Καλογερή Κρίτωνα
3) Μούρκα Χρήστο 4) Πούλιο Χρίστο
5) Φωτιάδη Νικόλαο 6) Παπασταματίου Γεώργιος
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 21 Μαϊου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη. (εισηγήτρια κ. Καραμόσχου Ελένη)
ΘΕΜΑ 2ο: Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος. (εισηγήτρια κ. Καραμόσχου Ελένη)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων τεχνιτών» (εισηγητής κ. Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές έτους 2010». (εισηγητής κ. Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών έτους 2010». (εισηγητής κ. Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Προμήθεια χρωμάτων έτους 2010» (εισηγητής κ. Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Προμήθεια ξυλείας έτους 2010» (εισηγητής κ. Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 8ο: Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης κ. Ιωάννη Λάμπρου για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Ξάνθης, κατά της με αρίθμ. 124/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, κατά τη δικάσιμο της 11-6-2010 ή σε κάθε νέα μετ’ αναβολή συζήτηση. (εισηγητής κ. Λάμπρου Ιωάννης)
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης (εισηγήτρια κ. Βασιλούδη Δέσποινα)
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών & φρεατίων οδοστρωμάτων» εργολαβία: «Αποκατάσταση φρεατίων οδών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια κ. Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Ξάνθης» (εισηγήτρια κ. Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου: «Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου οδών Σάρδεων – Δημητριάδη – Βλαχοπούλου – Βάρναλη» (εισηγήτρια κ. Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 13ο; Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Δημιουργία παιδικής χαράς & χώρου στάθμευσης στην περιοχή Κυψέλης» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού. (εισηγήτρια κ. Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 14ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Δημιουργία παιδικής χαράς στην παλιά πόλη επί της οδού Λευκού Πύργου» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού. (εισηγήτρια κ. Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 15ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις & περιφράξεις Δημοτικών χώρων» εργολαβία: «Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών σε κοινόχρηστους χώρους» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού. (εισηγήτρια κ. Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 16ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις & περιφράξεις Δημοτικών χώρων» εργολαβία: «Κατασκευή βάσης εδρασης κερκίδας» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού. (εισηγήτρια κ. Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 17ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις δρόμων στην περιοχή του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής». (εισηγήτρια κ. Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της εταιρίας Κοντογιαννίδης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Μ. Καραολή – Δαγκλή & Ελπίδος (Cosmos Center) στην Ξάνθη. (εισηγήτρια κ. Γκαϊτατζή Ξανθή)
ΘΕΜΑ 19o: Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του Βιδούρα Κωνσταντίνου του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Μ. Καραολή – Δαγκλή & Ελπίδος (Cosmos Center) στην Ξάνθη. (εισηγήτρια κ. Γκαϊτατζή Ξανθή)
ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρίας Ν. Πετράκος & ΣΙΑ Ο.Ε.», με εκπρόσωπο τον Τσαγκάλα Ιωάννη που βρίσκεται στην οδό Μητρ. Πανάρετου 3 στην Ξάνθη. (εισηγήτρια κ. Γκαϊτατζή Ξανθή)
ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αδειας λειτουργίας τoυ κατ/ματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς εργαστήριο» ιδιοκτησίας της εταιρίας Ζουρνατζίδης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε. επί της οδού Ελπίδος 4-6 στην Ξάνθη. (θέμα εξ αναβολής) (εισηγήτρια κ. Γκαϊτατζή Ξανθή)
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για την ανάκληση της 158/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης. (εισηγήτρια κ. Γκαϊτατζή Ξανθή)
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Πεχλιβάνη Γεωργίου. (λοιπά τέλη κυκλοφορίας) (εισηγητής κ. Πεχλιβάνης Γεώργιος)
ΘΕΜΑ 24ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την τοποθέτηση ηλεκτρονικής μπάρας για τη διέλευση των οχημάτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης επί της οδού Ύδρας έναντι της Πυροσβεστικής. (θέμα εξ αναβολής) (εισηγητής κ. Ζαμπάρας)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
LIVE STREAMING
FREE WIFI
WIFI4EU
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.