ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                Ξάνθη 18-3-2010
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               Αριθ.πρωτ.11423
Γραφείο Δημ. Σ/λίου και
Δημαρχιακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
κ.κ.      1) Αγκόρτσα Απόστολο                         2) Καλογερή Κρίτωνα
            3) Μούρκα Χρήστο                               4) Πούλιο Χρίστο
            5) Φωτιάδη Νικόλαο                            6) Παπασταματίου Γεώργιο
 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 22 Μαρτίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
 
ΘΕΜΑ 1ο:       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη
ΘΕΜΑ 2ο:       Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 3ο:       Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2010.
ΘΕΜΑ 4ο:       Απόδοση παγίας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 5ο:      Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Πεχλιβάνη Γεωργίου, για την πληρωμή της δαπάνης ΚΤΕΟ & ταχογράφων για τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 6ο:       Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού οικονομικών προσφορών του έργου: «Προμήθεια ενός φορτηγού τριαξονικού με ανατρεπόμενη καρότσα»
ΘΕΜΑ 7ο:       Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού οικονομικών προσφορών του έργου: «Προμήθεια ενός τριαξονικού αυτοκινήτου με τοποθετημένη δεξαμενή»
ΘΕΜΑ 8ο:       Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας κατ/τος «Καφετερία – Μπάρ» ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ –Χ# ΚΛΕΑΡΧΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 5 στην Ξάνθη.
 ΘΕΜΑ 9ο:      Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας κατ/τος «Καφετερία – Μπάρ» ιδιοκτησίας της εταιρίας ΜΙΓΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 5 στην Ξάνθη.
ΘΕΜΑ 10ο:     Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»
ΘΕΜΑ 11ο:     Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
ΘΕΜΑ 12ο:     Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 13ο:     Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 14ο:     Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης φωτισμού για την ανάδειξη των όψεων του κτιρίου του νέου Δημαρχείου και έγκριση των όρων σύμβασης.
ΘΕΜΑ 15ο:     Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρίθμ. 22/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης.   
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
LIVE STREAMING
FREE WIFI
WIFI4EU
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.