ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                        Ξάνθη 18-2-2010                 
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα                                              Αριθ. Πρωτ: 7317
Τηλ:2541024432
Email:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 24 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
ΘΕΜΑ 1ο:       Πρόταση για έκδοση ψηφίσματος για την ηλεκτροδότηση των ακινήτων στον οικισμό Δροσερού Ξάνθης
ΘΕΜΑ 2ο:       Κοινοποίηση τεχνικής έκθεσης και σχεδίων που αφορούν στην εγκατάσταση δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών στην πόλη της Ξάνθης από τον ΟΤΕ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 3ο:       Τακτοποίηση κωδικών αριθμών, υποχρεωτικών δαπανών, κεκλεισμένης χρήσης, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 4ο:       Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Ξάνθης, ορισμός ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 5ο:       Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 της Στέγης Πολιτισμού «Κων/νος Μπένης» Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 6ο:       Έγκριση της αριθμ.5/2010 απόφασης του ΔΣ των ΒΠΣΔΞ η οποία αφορά «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 7ο:       Έγκριση της αριθμ.7/2010 απόφασης του ΔΣ των ΒΠΣΔΞ η οποία αφορά «αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 8ο:       Έγκριση της αριθμ.7/2010 απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 9ο:       Έγκριση δαπάνης συμμετοχής (συνδρομής) στο δίκτυο πόλεων Q-cities για τα έτη 2008, 2009 και 2010 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
ΘΕΜΑ 10ο:     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων αμμοληψίας από τον χείμαρρο Κόσυνθο στην Ξάνθη από την Επιτροπή του άρθρου 100 του ΠΔ284/88 (εισηγήτρια Πανταζόλγου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 11ο:     Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στα Τοπικά Διαμερίσματα Κιμμερίων και Ευμοίρου στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εξειδίκευση και διάθεση σχετικών πιστώσεων (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)
ΘΕΜΑ 12ο:     Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 13ο:     Οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 14ο:     Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 15ο:     Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 16ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόρριψη του αιτήματος της Αναϊτ Κιτικίδου για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Ανδριανουπόλεως 13 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 17ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης στην είσοδο του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης επί της οδού Μαραθώνος (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 18ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης για μονοδρόμηση αγροτικής οδού (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 19ο:     Έγκριση του αριθμ.5274/3-2-2010 πρωτοκόλλου καταστροφής κινητών πραγμάτων (ηλεκτρονικός εξοπλισμός Δημοτικής Αστυνομίας) (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
ΘΕΜΑ 20ο:     Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 & διάθεση των αντίστοιχων ποσών (έργα ΘΗΣΕΑΣ) (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 21ο:     Έγκριση αγοράς δύο (2) δικύκλων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 22ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Διαμόρφωση οδού Μιχαήλ Φακα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 23ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη-Διαμόρφωση οδού Σταθμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κχ στη Χρύσα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Μνημείου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 26ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στην συμβολή των οδών Βενιζέλου & Αγ. Γεωργίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 27ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση παιδικού & Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Χρύσα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 28ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 29ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 30ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 7ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 31ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 14ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 32ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 18ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 33ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λεύκης Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 34ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 της Σχολικής Εφορίας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 35ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 της Σχολικής Εφορίας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 36ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 37ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 38ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 39ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 40ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 41ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 42ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 9ου – 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 43ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 44ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 45ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 46ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 47ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 48ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 49ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 50ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 51ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 52ο:     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.