ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/νση Δ/κων & Οικον.Υπηρεσιών
Τμήμα Οικον.Υπηρεσιών
Γραφείο Εσόδων
Πληροφορίες: Αθανασία Πανταζόγλου
Τηλ: 2541350827

   Ξάνθη 11 Φεβρουαρίου 2010
Αριθ.Πρωτ: 6586
 

 

 

 


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιείται στο κοινό του Δήμου Ξάνθης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3801/09 και την αριθ. 33/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, γίνονται ρυθμίσεις χρεών προς τους Δήμους και τις Κοινότητες για οφειλές από μισθώματα.

- Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έκδοση της 33/2010 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή μέχρι 8-4-2010.
- Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), και κάθε μία από αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
- Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα..
- Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).
- Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως αρχικά είχε βεβαιωθεί.
- Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.
Γι’ αυτό καλούνται:
Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν τέτοιου είδους οφειλές, να προσέλθουν στο Γραφείο εσόδων του Δήμου Ξάνθης, μέχρι 8-4-2010, για να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις ρύθμισης των οφειλών τους.
Επισημαίνουμε ότι όποιος δεν υποβάλει αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα υπαχθεί στη ρύθμιση.

 


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.