ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ξάνθη, 7 Ιανουαρίου 2010
Αριθ.Πρωτ. :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ αριθ. 4


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν. 3463/06 όπως ισχύουν σήμερα.
2. Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης είναι μεγαλύτερος των 40.000 κατοίκων .
3. Την με αριθ. 279/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του Ν. 3484/2007 περί κύρωσης του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων .
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου .

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 11/1/2010 έως 31/12/2010, την Δημοτική Σύμβουλο Καραγιαννίδου Σοφία του Γεωργίου και μεταβιβάζουμε σ’ αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Προΐσταται και διευθύνει α) τη Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών , β) το τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και γ) το Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαίδευσης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για όλες τις
αρμοδιότητές του , εκτός αυτών που αναφέρονται στα Ν.Π.Δ.Δ. και τις Επιχειρήσεις  του Δήμου , σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου , υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και ασκεί καθήκοντα πειθαρχικού προϊσταμένου .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3463/06 σε μία τουλάχιστον εφημερίδα και να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Ξάνθης . Επίσης να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για να λάβουν γνώση .

Παραθέτουμε δείγμα υπογραφής της  Αντιδημάρχου Καραγιαννίδου Σοφίας

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.