ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα
Τηλ: 2541024432
Email:

Ξάνθη 17-12-2009
Αριθ. Πρωτ: 60982


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 22 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Διόρθωση & συμπλήρωση της 676/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Μη αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2010» (εισηγήτρια Δημητριάδου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εγγύησης του Δήμου Ξάνθης για την δανειοδότηση του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς για το έτος 2009 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση του υπόγειου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων (δημοτικού parking) στην οδό Κων/νου Μπένη με διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη της αριθμ.18/09 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Ξάνθης η οποία αφορά «Τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009» (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 6ο: Πρόσληψη έκτατου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 57 και τα γ΄ και τα δ΄ εδάφια της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2218/94 (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)
ΘΕΜΑ 7ο: Συμπλήρωση και τροποποίηση της 678/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης (Δ.Ε.Α.Ξ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 8ο: Μερική ανάκληση της αριθμ.187/1992 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Τροποποίηση & διεύρυνση του σκοπού της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 9ο: Απευθείας ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (ΔΕΑΞ) της διοργάνωσης εκδηλώσεων Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 10ο: Ανάκληση της αριθμ.64/1995 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Παραχώρηση σχέσης δυο καταστημάτων του Δήμου στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 12ο: Μερική διόρθωση της αριθμ.749/2009 η οποία αφορά «Συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης» (εισηγητής Θεοδοσάκης Χαράλαμπος)
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση για την συνέχιση της μίσθωσης ακινήτου στο ΔΔ Κιμμερίων (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 14ο: Απευθείας αγορά ακινήτου στα Κιμμέρια Ξάνθης, ιδιοκτησίας Παπανίκα Δημήτριου (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για θέματα μικροπωλητών – καντινών κατά την περίοδο των ΘΛΕ (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση της αριθμ.611/07 του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Λήψη απόφασης για ωράριο εργασίας σχολικών φυλάκων» (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ)
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της αριθμ.43/09 απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009» (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 18ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 46 για τη δημιουργία παιδικού μουσείου και ιστορικού αρχείου» υποέργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου – ανακατασκευή τμημάτων του και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε παιδικό μουσείο και ιστορικό αρχείο στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 46 Ξάνθη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση σοκακιών οικισμού Σαμακώβ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών στα Κιμμέρια» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιοχής πίσω από το Νησάκι σε χώρο πρασίνου & αναψυχής» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση οδού Ε. Λάμπρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών στα Κιμμέρια» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο: Οριστική παραλαβή της μελέτης σύνταξης τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Διαμόρφωση της ανατολικής εισόδου της πόλης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 26ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόρριψη αιτήματος της Δ/σνης Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης για χορήγηση τριών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Μπρωκούμη 30 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 27ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Ξάνθης «Η Στήριξη» για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Νέστου 8 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 28ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος της Καρκάνη Όλγας για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Κοραή 46 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 29ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος του Στρινόπουλου Βασίλειου για παράταση άδειας απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων επί της οδού Ρήγα Φεραίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 30ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόρριψη αιτήματος του Μωρέα Πέτρου για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Σουλίου 17 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 31ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αποδοχή αιτήματος της εταιρίας Κ. Αγειοπλάστης & Ι. Μαρμαρέλλης, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Α. Δημητρίου, λόγω ανέγερσης οικοδομής (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 32ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος της Β΄ΔΟΥ για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του υπόγειου γκαράζ επί της οδού Μεσολογγίου 13 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 33ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή προτεραιοτήτων στη οδό Σταύρου Βλαχοπούλου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 34ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για στάση και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων
ΘΕΜΑ 35ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων στο τμήμα της οδού Εμπορίου. (πρώην Ζωαγοράς) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 36ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόρριψη αιτήματος του Κατσίκα Δημήτριου για θέση φορτοεκφόρτωσης στην οδό Πατρ. Κυρίλλου 3Α (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 37ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Διάνοιξη – διαμόρφωση οδού Σταθμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 39ο: Ορισμός τραπεζικού ιδρύματος για το άνοιγμα λογαριασμού για την τήρηση ξεχωριστής λογιστικής κωδικοποίησης για το έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.