ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα
Τηλ: 2541024432
Email:

Ξάνθη 3-12-2009
Αριθ. Πρωτ: 58448


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 7 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη της τροποποίησης της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΞ (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη της αριθμ.190/09 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ η οποία αφορά «Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΞ για το έτος 2010» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 5ο: Συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ της ΤΕΔΚ (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη της αριθμ.35/09 απόφασης του ΔΣ του ΚΑΠΗ η οποία αφορά «αποδοχή χρημάτων από δωρεά» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους σε επιτροπές του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 8ο: Οικονομική ενίσχυση Λυκείου Ελληνίδων – παράρτημα Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 9ο: Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σχεδίου πόλεως, στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) εξειδίκευση και διάθεση σχετικής πίστωσης (εισηγητής Ζαμπάρας Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 10ο: Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο ενοικιαζόμενο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος «LA MARIPOZA» (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)
ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 12ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 13ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 14ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 7ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 15ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 16ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 17ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 18ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 19ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 20ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση & Διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης & αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Βύρωνος» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων οδών» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στη συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη & Αγ. Βλασίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων» εργολαβία: «Διανοίξεις, διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων στο Δημ. Διαμ. Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση πιλαρ οδοφωτισμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργα οδοποιίας & ηλεκτροφωτισμού (Β Φάση)» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση – ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Ανθούπολης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση παρόδου Λεωνιδου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οχετού στον συνοικισμό Εράνου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση & αναβάθμιση περιοχής οδού Μ. Καραολή» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Χρύσας» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην πάροδο Γ. Κονδύλη - Καλευρα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων» εργολαβία: «Διανοίξεις, διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων στο Δημ. Διαμ. Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης & αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Βύρωνος» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 39ο: Τροποποίηση της αριθμ.371/08 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον συνοικισμό 12 Αποστόλων & Ρέμβης (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης)
ΘΕΜΑ 40ο: Χορήγηση άδειας εισόδου οχημάτων & μηχανημάτων έργων στο πεζοδρόμιο της οδού Γ. Σταύρου (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης)
ΘΕΜΑ 41ο: Απόρριψη αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου, σχετικά με χαρακτηρισμό χώρου μπροστά στα γραφεία τους (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης)
ΘΕΜΑ 42ο: Αποδοχή του αιτήματος της Κόσυνθος Α.Ε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Τρικούπη και πάροδο Τρικούπη και στην οδό Σωκράτους (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης)
ΘΕΜΑ 43ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών Ζαλόγγου & Γρηγορίου Ε΄ (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης)
ΘΕΜΑ 44ο: Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν των parking στην οικοδομή επί της οδού Πιαλόγλου 17 (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης)
ΘΕΜΑ 45ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2009 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλης)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.