ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/νση Δ/κων & Οικον.Υπηρεσιών
Τμήμα Οικον.Υπηρεσιών
Γραφείο Εσόδων
Πληροφορίες: Μ.Παπαδόπουλος
Τηλ: 2541025555

Ξάνθη 27 Νοεμβρίου 2009
Αριθ.Πρωτ: 57439

 


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωστοποιείται στο κοινό του Δήμου Ξάνθης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3801/09 και την αριθ. 696/09 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, γίνονται ρυθμίσεις χρεών προς τους Δήμους και τις Κοινότητες για οφειλές του Τέλους 2% & 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ. καθώς και οφειλών από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη, φόρους και εισφορές και πρόστιμα του ΚΟΚ, ως εξής:
Α. Υπόχρεοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του ν. 3801/2009 (δηλ. 4-9-2009) δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση υπαγωγής στη ρύθμιση με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.
Β. Με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται επίσης οφειλές από όλα ανεξαιρέτως τα δημοτικά τέλη (συμπεριλαμβανομένων των τελών ύδρευσης, άρδευσης και διαφήμισης), φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, βεβαιωμένες ή μη μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3801/2009 (δηλ. 4-9-2009) στο δημοτικό ταμείο, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών ,χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Γ. Πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3801/2009 (δηλ. 4-9-2009), μπορεί να ρυθμιστούν μειωμένα κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής.
Δ. Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμου και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων, υποβάλλοντας δήλωση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.

- Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δηλαδή μέχρι 25-1-2010.
- Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), και κάθε μία από αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
- Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα..
- Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).
- Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως αρχικά είχε βεβαιωθεί.
- Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.
Γι’ αυτό καλούνται:
Οι ενδιαφερόμενοι δημότες- καταστηματάρχες, που έχουν τέτοιου είδους οφειλές, να προσέλθουν στο Γραφείο εσόδων του Δήμου Ξάνθης, μέχρι 25-1-2010, για να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις – δηλώσεις ρυθμίσεως των οφειλών τους.
Επισημαίνουμε ότι όποιος δεν υποβάλει αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα υπαχθεί στην ρύθμιση.

 


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.