ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα
Τηλ: 2541024432
Email:

Ξάνθη 13-11-2009
Αριθ. Πρωτ: 53775

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 19 Νοεμβρίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2010 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 2ο: Αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2010 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 3ο: Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων δημοτικών νεκροταφείων για το οικ. έτος 2010 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 4ο: Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας για το έτος 2010 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 5ο: Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης στις διατάξεις του νέου Δ & Κ Κώδικα (Ν.3463/06) και μετατροπή της σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2009 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης δαπανών για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών από το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου – Απόδοση παγίας προκαταβολής. (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500 € για την αντιμετώπιση δαπανών κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε βάρος του ΚΑ 02.00.6434 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)
ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ρομποτικού κάδου διαχείρισης απορριμμάτων (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Ενημέρωσης και Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 12ο: Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση του ΠΑΚΕΘΡΑ, έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 13ο: Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στην έκθεση Τροχαίας 2009 έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της με αριθμό 648/2009 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης της Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ» και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης, ορισμός εκπροσώπου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της» (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της με αριθμό 44/2009 απόφασης του ΔΣ των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της με αριθμό 47/2009 απόφασης του ΔΣ των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 18ο: Οικονομική ενίσχυση του Ιερού Καθεδρικού Ναού Της Του Θεού Σοφίας Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 19ο: Οικονομική ενίσχυση της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 20ο: Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 21ο: Οικονομική ενίσχυση του συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ξάνθης «ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΖΩΗΡΟΙ» (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 22ο: Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για την υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/09 (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή μέρους οφειλών της Ντίμου Χρυσοβαλάντως (εισηγήτρια Δημητριάδου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή του 2ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 26ο: Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή του 2ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 27ο: Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή του 2ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 28ο: Καταβολή αποζημίωσης στην Εθνική Τράπεζα ΑΕ σύμφωνα με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης (εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Εύβοιας 18 (εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
ΘΕΜΑ 30ο: Απαγόρευση ή μη στάσης και στάθμευσης στην είσοδο του υπόγειου γκαράζ επί της οδού Ύδρας έναντι Πυροσβεστικής (εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
ΘΕΜΑ 31ο: Απαγόρευση ή μη στάσης και στάθμευσης στην οδό Ανδ. Δημητρίου 80 και Αβέρωφ (εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
ΘΕΜΑ 32ο: Επανεξέταση αιτήματος για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στα Κιμμέρια (εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
ΘΕΜΑ 33ο: Αποδοχή αιτήματος ή μη του κ. Σκεύα Κων/νου για χορήγηση άδειας προσωρινής διαμόρφωσης της παρόδου της οδού Θάσου (εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
ΘΕΜΑ 34ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του παλαιού κοινοτικού καταστήματος Ευμοίρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευμοίρου (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 35ο: Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σχεδίου πόλεως, εξειδίκευση και διάθεση σχετικής πίστωσης (εισηγητής Ζαμπάρας Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 36ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 37ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 38ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 39ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 40ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 41ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 42ο: Οριστική παραλαβή μελέτης: «Τοπογραφική μελέτη για τη διάνοιξη της οδού Καραμανλή από την οδό Δημοκρίτου έως τη Λεωφ. Στρατού (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων κοινοχρήστων χώρων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Δροσερού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση γέφυρας στη Νέα Μορσίνη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: Διαμόρφωση δρόμου από πλατεία προς Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κχ στη περιοχή συνοικισμού Αθιγγάνων Δροσερού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη αξιοποίηση & αποκατάσταση πεδινού Άλσους Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργα υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης» εργολαβία: «Έργα οδοποιίας & δίκτυα ηλεκτροφωτισμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Οικοδομικές εργασίες σε δημοτικά κτίρια» εργολαβία: «Εργασίες αποκατάστασης γυμναστηρίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Επέκταση φωτισμού οδών Υδραγωγείου, Κ. Καραμανλή & Θάμυρις» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» εργολαβία: «Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση διαβάσεων & διαγραμμίσεων οδών» εργολαβία: «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου μεταξύ δημοτικής αγοράς & δημοτικού parking»» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διάνοιξη – διαμόρφωση οδού Σταθμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «κατασκευή πεζοδρομίων» εργολαβία: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Τσιμισκή» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενοποίηση πλατειών & χώρων πράσινου κέντρου πόλεως Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση σοκακιών οικισμού Σαμακώβ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιάς καπναποθήκης για τη δημιουργία κέντρου εφαρμογής & προβολής ενεργειακών συστημάτων στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση κχ στη Χρύσα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση 4ου Α.Π. & 2ου ΑΠ συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών στο Εύμοιρο» & συμπληρωματικής σύμβασης αυτού (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 64ο: Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο ενοικιαζόμενο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος «MOJO» (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)
ΘΕΜΑ 65ο: Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης, πρωτοκόλλου εγγράφων και ροής εργασιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ, πρόσκληση 07_2.2. & εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Πολιτισμός πέρα από τα σύνορα», έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Διασυνοριακή κατάρτιση» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013 (INΤEREG III) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
ΘΕΜΑ 68ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποιημένου «Πίνακα κατάταξης τελικών δικαιούχων» Στεγαστικού δανείου ΡΟΜ (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)
ΘΕΜΑ 69ο: Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση της 551/08 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το τέλος παρεπιδημούντων. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 70ο: Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του Α΄ καταστήματος στην οδό Ζωαγοράς. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.