ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα
Τηλ: 2541024432
Email:

Ξάνθη 9-10-2009
Αριθ. Πρωτ: 47316

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 14 Οκτωβρίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή δωρεάς από τη Τράπεζα Πειραιώς (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για αποζημίωση υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν.3518/06 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ποσού από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για δαπάνες για τη διοργάνωση των Γιορτών τη Παλιάς Πόλης (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 4ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός ρομποτικού κάδου διαχείρισης απορριμμάτων και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 5ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)
ΘΕΜΑ 6ο: Κατανομή εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ξάνθης και στα ΝΠΔΔ αυτού (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός αριθμού θέσεων και ειδικοτήτων υποβληθέντος και εγκριθέντος επιχειρησιακού σχεδίου μερικής απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)
ΘΕΜΑ 8ο: Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στη Ν. Μορσίνη στον Μουμίν Χαφούζ Ραϊμ (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του αριθμ. 1/2009 πρακτικού της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 186 του Ν.3463/2006) για την απευθείας αγορά ακινήτου στα Κιμμέρια Ξάνθης, ιδιοκτησίας Παπανίκα Δημήτριου (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του αριθμ. 2/2009 πρακτικού της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 186 του Ν.3463/2006) για την απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Αγίου Βλασίου 12 στη Ξάνθη, ιδιοκτησίας Σοφίας συζ. Σταύρου Γιαννώτα και Θεοδώρας συζ. Βασιλείου Γιαννώτα (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του αριθμ. 3/2009 πρακτικού της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 186 του Ν.3463/2006) για την απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Κανάρη 1 στη Ξάνθη, ιδιοκτησίας Γεωργίου Σωπιάδη και Σοφίας Σωπιάδη (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία))
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Παπαχρήστου Δημητρίου του Βασιλείου (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την αύξηση του μισθώματος των καταστημάτων στο κέντρο του Χονδρεμπορίου για την πληρωμή του κοινόχρηστου ρεύματος (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της αριθμ. 42/09 απόφασης του ΔΣ των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της αριθμ. 552/2009 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων στα Δημοτικά Νεκροταφεία Ξάνθης για το οικονομικό έτος 2009» (εισηγήτρια Δημητριάδου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 16ο: Αίτημα για τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς που υλοποιείται το έργο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Αριστείδου». (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Κατασκευή street print στην οδό Χίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων οδών». (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Αντικατάσταση πιλαρ οδοφωτισμού». (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Διαπλάτυνση γέφυρας στη Νέα Μορσίνη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων» εργολαβία: «Διανοίξεις διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων στο Δημοτ. Διαμ. Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Ανθούπολης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση οδών Μιαούλη & Κλεμανσώ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2009 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.