ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημ. Σ/λίου και
Δημαρχιακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432

Ξάνθη 18-9-2009
Αριθ.πρωτ.43538


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
κ.κ. 1) Αγκόρτσα Απόστολο 2) Καλογερή Κρίτωνα
3) Μούρκα Χρήστο 4) Πούλιο Χρίστο
5) Φωτιάδη Νικόλαο 6) Φιλίππου Φίλιππο

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 22 Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη
ΘΕΜΑ 2ο: Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ – ΚΑΛΕΥΡΑ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΑΣ»
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ»
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ»
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΛΕΜΑΝΣΩ & ΜΙΑΟΥΛΗ»
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 10ο: Εκδίκαση ένστασης και έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 11ο: Απευθείας ανάθεση σύνταξης τευχών δημοπράτησης της μελέτης διαμόρφωσης της ανατολικής εισόδου της πόλης και έγκριση των όρων σύμβασης.
ΘΕΜΑ 12ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ»
ΘΕΜΑ 13ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΚΥΡΩΝ – ΑΛΕΚΙΧΩΡΙΟΥ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 14ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΗΜΗΣ – ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 15ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ Η΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 16ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή διαγωνισμού του έργου: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη/επισκέπτη και το προσωπικό του Δήμου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.
ΘΕΜΑ 18o Έγκριση πρότασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της εταιρίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ECO – THRAKI)
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σ΅Ε ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» εργολαβία: «Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.