ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα
Τηλ: 2541024432
Email:

Ξάνθη 3-9-2009
Αριθ. Πρωτ:40461


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της ΔΕΥΑΞ για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικών φρεατίων στην πάροδο Κλεμανσό – αδιέξοδο Λεωνίδου και Λ. Πύργου» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Χιώτη Κυριακή)
ΘΕΜΑ 2ο: Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της ΔΕΥΑΞ για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικών φρεατίων στην οδό Σμ. Μητράκη» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Χιώτη Κυριακή)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση – εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.500 €, για την αντιμετώπιση δαπανών για τον 90ο εορτασμό των Ελευθερίων της Ξάνθης, σε βάρος του Κ.Α 02.00.6443.01 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στα Τοπικά Διαμερίσματα Ευμοίρου και Κιμμερίων στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, Εξειδίκευση και διάθεση Πίστωσης (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του με αριθμό 3/2009 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)
ΘΕΜΑ 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών των παραγωγών και μικροπωλητών της λαϊκής αγοράς (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, σε διάφορους παραβάτες, για διενέργεια παράνομης αφισοκόλλησης (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή μέρους οφειλών της Σεφκέτ Ογλού Φατμέ από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ξάνθης. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου μικροπωλητή Καντίνας (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
ΘΕΜΑ 12ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απαγόρευση οχημάτων στη πάροδο Θερμοπυλών για ανέγερση οικοδομής (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 13ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απαγόρευση κυκλοφορίας τμήματος της οδού Κιουταχείας από Σαρανταπόρου έως Πραξιτέλους λόγω κατεδάφισης κατοικιών (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για με τον καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρωμένου δημοτικού ακινήτου επί της οδού Κλεμανσό 123 εμβαδού 58,26 τ.μ. (Τζεμηλέ Χατζή Ντελή Χασάν) (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση άδειας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Θεοφυλάκη Ολγα (εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)
ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση & διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Αποκατάσταση νότιας όψης & λοιπές εργασίες του κτιρίου του Παλιού Ταχυδρομείου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΔΡΟΣΕΡΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ- ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς Χρύσας & Μορσίνης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση στα Κιμμέρια» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις καθέτων οδών επί της ΕΟ Ξάνθης - Ιάσμου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Μόνωση δώματος δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Π. Τσαλδάρη» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)
ΘΕΜΑ 27ο: Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ΤΑΞΙ στην πόλη της Ξάνθης. (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)
ΘΕΜΑ 28ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου Άγιος Κήρυκος» προϋπολογισμού 700.000,00€ χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.