ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα
Τηλ: 2541024432
Email:
Ξάνθη 9-7-2009
Αριθ. Πρωτ: 31492

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεαμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 15 Ιουλίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Παναγιώτοβα Μαρίνα του Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Πασαλή Συμεών του Κυριάκου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ανδρέου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Χατζηκοσμά Πρόδρομο του Χαράλαμπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 5ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Κότου Χρυσή του Κωνσταντίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην «ΒΡΕΝΟΣ Α.- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 7ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ιμπραήμ Χουσεϊν Εσρέφ του Μεχμεταλή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ Ο.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Αλή Κεχαγιά Μεμέτ του Σαλή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Ευθυμιοπούλου Αναστασία του Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Σιούτα Ιωάννη του Βασιλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Παπά Φίλιππο του Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 13ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Αναστασιλάκη Κωνσταντίνο του Αναστασίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 14ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Βρεττό Ιωάννη του Παναγιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Δημητριάδου Ελένη του Παναγιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 16ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Αβραμίδη Ιωάννη του Ελευθερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 17ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ιμάμογλου Μεχμέτ του Χουσεΐν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 18ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καφέλ Ετέμ του Νιαζή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 19ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Παπαναστασίου Γεώργιο του Σπυρίδωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 20ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Κοινωνία Κληρονόμων Χαφούζ Ραήμ Ογλού Οζγκέν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 21ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ - ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 22ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κατσούλη Αθανάσιο του Σταύρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 23ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Χατζησταμάτη Εμμανουήλ του Βασιλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 24ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Διαφωνίδου Ελένη του Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 25ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καμαρίδη Δημοσθένη του Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 26ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Γκαντιντζικίδου Γαλήνη του Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 27ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καφετζή Χρήστο του Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 28ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 29ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Ι. ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 30ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Παπαδόπουλο Γεώργιο του Στάικου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 31ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Β. ΔΟΜΤΣΙΔΟΥ - Π. ΧΡΑΜΑΚΗ Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 32ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Μυλωνά Δημήτριο του Ευστρατίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 33ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην ΤΡ. ΧΑΤΖΗΜΕΣΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. “FRESH CO” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 34ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ζουρνατζίδη Αντώνη του Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 35ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καρπούζη Ηλία του Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 36ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΪΟΣ Ο.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 37ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην «ΑΦΟΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 38ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Ράπτη Χρυσούλα του Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 39ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Τσολακίδη Βασίλειο του Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 40ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Χαραλαμπίδη Σάββα του Κωνσταντίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 41ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην «Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 42ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην «Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 43ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καπαγερίδη Γεώργιο του Βασιλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 44ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 45ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην Εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 46ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Τσαρή Σταύρο του Σωτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 47ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καρφόπουλο Βασίλειο του Αναστασίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 48ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην α) εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και β) ατομική επιχείρηση ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ «ΕΜ - ΜΕΤΑΛ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 49ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κουτσούμπα Αντώνη του Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 50ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Μπουδούρ Ραμαδάν του Χασάν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 51ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Αγιαννίδη Νικόλαο του Ευάγγελου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 52ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Δεληπάλλα Νικόλαο του Αποστόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 53ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ταμπόγλου Ριτβάν του Αχμέτ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 54ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην «ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 55ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Παπαχαστά Μιχαήλ του Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 56ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ιντζόγλου Λεωνίδα του Αναστασίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 57ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Εμίν Ογλού Σαμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 58ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ιωαννίδη Ελευθέριο του Πέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 59ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Μενεξέ Κωνσταντίνο του Θεοδώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 60ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κώστογλου Ιωάννη του Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 61ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Παπαδόπουλο Στέφανο του Αναστασίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 62ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ντεμήρ Σεμσιντίν του Ρετζέπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 63ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Αχτσή Κιαμήλ του Μουσταφά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 64ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην «ΑΦΟΙ ΤΣΑΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 65ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Φεϊμή Ογλού Ολτζάι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 66ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Χασάν Χασάν του Ισμαήλ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 67ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Αβτζή Καδρή του Χιλμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 68ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Αβτζή Ραμαδάν του Νιαζή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 69ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Σαατσή Χασάν του Σαμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 70ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Τσίτο Αναστάσιο του Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 71ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Χατζηιωαννίδη Αναστάσιο του Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 72ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κατσαντώνη Ανέστη του Αντωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 73ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κοντό Γεώργιο του Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 74ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Παπαδόπουλο Εμμανουήλ του Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 75ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Παπασιμόπουλο Παναγιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 76ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Σίμπο Σταύρο του Μιχαήλ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 77ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καζάκο Γεώργιο του Βασιλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 78ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Όμπαση Τζεβήτ του Ραμαδάν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 79ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην επιχείρηση «Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 80ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Φυλακτάκη Στέφανο του Παναγιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 81ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Παναγιώτοφ Αναστάσιο του Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 82ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Σακελλαρίου Βασίλειο του Αναστασίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 83ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Σαρρίδη Συμεών του Αυγερινού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 84ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καδρή Κεμάλ του Φαϊκ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 85ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Μπουδούρ Χουσεϊν του Μουαρέμ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 86ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ραήφογλου Σερήφ του Τζεμήλ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 87ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Σεφερίδη Ιωάννη του Ευστρατίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 88ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στην επιχείρηση «ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 89ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ζαφειρίου Παναγιώτη του Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 90ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Χαραλαμπίδη Μιχαήλ του Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 91ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Βασιλειάδη Ελευθέριο του Σταύρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 92ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Ιμπράμ Ουλάς του Νουρή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 93ο: Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Καρά Αλή Οζτζάν του Τζεμαλή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74 (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 94ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τοποθέτησης στεγάστρων σε στάσεις αναμονής επιβατών από το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ξάνθης Α.Ε. και διενέργεια διαφήμισης μέσω αυτών (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία Θέμα εξ αναβολής)
ΘΕΜΑ 95ο: Έγκριση ισολογισμού 2008 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο του ισολογισμού του έτους 2009. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)
ΘΕΜΑ 96ο: Απ’ ευθείας ανάθεση στην Ε.Α.Π.Α.Ξ. Α.Ε. Αναπτυξιακή Ο.Τ.Α, εκπόνηση μελέτης για την λειτουργία γραφείου Τουριστικής προβολής στο Δήμο Ξάνθης» (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 97ο: Σχετικά με τον ορισμό υπεύθυνου για την υλοποίηση της δράσης «Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με παιδιά « (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία»
ΘΕΜΑ 98ο: Σχετικά με την πρόταση επέκτασης υφιστάμενης γραμμής αστικής συγκοινωνίας. (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
ΘΕΜΑ 99ο: Σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθ. 20/09 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 100ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 101ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε. Ο. ΞΑΝΘΗΣ-ΙΑΣΜΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 102ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 103ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 104ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΡΟΣΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 105ο: Σχετικά με έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Ξάνθης & Νομικών του προσώπων για το έτος 2009. (άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 185/2007) (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 106ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό στον ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΝΑΖΙΦΕ (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 107ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό στον ΣΙΑΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΕΡ (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 108ο: Σχετικά με ανάκληση απόφασης, που αφορά άδεια απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σκρά 27 (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 109ο: Σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Βελισαρίου 13. (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 110ο: Σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Λ. Πύργου 28. (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 111ο: Σχετικά με απαγόρευση, κατά διαστήματα, της διέλευσης των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ρ. Φεραίου έως της 30-9-2009, προκειμένου να κατεδαφίσει & να ανέγερση οικοδομών σύμφωνα με τις ΔΞΚ 9/09 & ΔΞΚ 8/09 άδειες. (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 112ο: Αποδοχή των όρων της προκήρυξης και συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» σύμφωνα με τον υποβληθέντα φάκελο, δέσμευση 30% από ιδίους πόρους και ορισμός υπευθύνου. (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
ΘΕΜΑ 113ο: Σχετικά με τον καθορισμό του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2008. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 114ο: Σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2009 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 115ο: Σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2009 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 116ο: Σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2009 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 117ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2009. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.